WHAT'S THE DIRECTOR FOR? Cover Image

ČEMU REDATELJ?
WHAT'S THE DIRECTOR FOR?

Author(s): Oliver Frljić
Subject(s): Theatre, Dance, Performing Arts, Cultural Essay
Published by: Музеј позоришне уметности Србије
Keywords: Director; Theatre;

Summary/Abstract: Funkcija kazališnog redatelja oduvijek mi je bila problematična, i to iz više razloga. Kazališni redatelj je ako govorimo o njegovoj funkciji u dramskom kazalištu, u krajnjoj instanci uvijek ostajao interpret dramskog autora. Pokušaji redateljskog kazališta uglavnom su osnaživali i potvrđivali ovu funkciju bez obzira na napore u pravcu emancipacije od iste. U isto vrijeme, uz interpretiranje dramskog autora, redatelj je vršio specifičnu vrstu nadzora, ostajao instanca koja je verificirala ili diskvalificirala izvedbu

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 152-153
  • Page Range: 75-78
  • Page Count: 4
  • Language: Serbian