‘Niti mogu da rastumačim, niti da zaboravim’: Andrić, Evil and Moralistic Critique Cover Image

‘Niti mogu da rastumačim, niti da zaboravim’: Andrić, zlo i moralistička kritika
‘Niti mogu da rastumačim, niti da zaboravim’: Andrić, Evil and Moralistic Critique

Author(s): Zoran Milutinović
Subject(s): Ethics / Practical Philosophy, Bosnian Literature, Croatian Literature, Theory of Literature
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Ivo Andrić; Bosnian and Croatian writer; moral; evil; philosophy; Mustafa Madžar;

Summary/Abstract: Lako će se prihvatiti da je od najvišeg značaja znati da li se književnošću izneverava moral. Tom razmatranju se, međutim, mora pristupiti samo uz najveći oprez. Zlo izmiče potpunom shvatanju, ono ne može da bude integrisano u naše kategorije razumevanja i uma, pa je u tom smislu, kako je tvrdio Levinas, transcendentno; zlo je ono mesto na kojem se ’etika i metafizika, epistemologija i estetika susreću, sudaraju i dižu ruke’, kako kaže Susan Neiman. A tome uprkos, sve češće se pojavljuju knjige koje povezanost zla i književnosti predstavljaju kao samorazumljivo privilegovani odnos. Filozofi takođe svoje etičke teorije često razvijaju na pričama koje nudi fikcija.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 41
  • Page Range: 17-26
  • Page Count: 10
  • Language: Serbian