DEVELOPMENT OF HEMEROTECA OF THE MUSEUM OF THEATRE ART IN SERBA Cover Image

РАЗВОЈ ХЕМЕРОТЕКЕ МУЗЕЈА ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ СРБИЈЕ
DEVELOPMENT OF HEMEROTECA OF THE MUSEUM OF THEATRE ART IN SERBA

Author(s): Irina Stojković Kikić
Subject(s): Theatre, Dance, Performing Arts, Cultural history, Archiving, Cataloguing, Classification, Cultural Essay
Published by: Музеј позоришне уметности Србије
Keywords: Hemeroteca; Museum of theatre art; Serbia;

Summary/Abstract: Жеља и намера да се оснује Музеј позоришне уметности Србије потекле су од Бранислава Нушића још 1901. године. Током прве половине двадесетог века било је неколико покушаја који нису спроведени у дело. Коначно, Музеј је основан 28. новембра 1950. године Уредбом Министарства за науку и културу ФНР Србије. На територији тадашње ФНР Југославије била је то друга основана институција овог типа. Темеље овој делатности, додуше у нешто ужем смислу, поставио је Архив и музеј Хрватског народног казалишта у Загребу, који је 1965. године своју комплетну имовину уступио Заводу за књижевност и театрологију Југославенске академије знаности и умјетности - Одсјеку за театрологију.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 162-163
  • Page Range: 107-140
  • Page Count: 34
  • Language: Serbian