ANALYSIS OF THE RHYTHMIC ARRANGEMENT OF PERFORMING CHEKOV'S

AНАЛИЗА РИТМИЧКОГ АРАНЖМАНА СЦЕНСКОГ ИЗВОЂЕЊА ЧЕХОВЉЕВОГ „ВИШЊИКА” У ИНСЦЕНАЦИЈАМА ЂОРЂА СТРЕЛЕРА И ПИТЕРА БРУКА
ANALYSIS OF THE RHYTHMIC ARRANGEMENT OF PERFORMING CHEKOV'S "VIŠNJIK" IN INSCENATIONS BY GIORGIO STREHLER AND PETER BROOK

Author(s): Jovana Mijović
Subject(s): Theatre, Dance, Performing Arts, Russian Literature, Cultural Essay
Published by: Музеј позоришне уметности Србије
Keywords: Giorgio Strehler; Anton Chekhov; Peter Brook;

Summary/Abstract: Полазну основу овог рада представља чињеница да је Чеховљев Вишњик драма о протоку времена која, пратећи статус својих јунака приказан кроз природни циклус обнављања и умирања једног воћњака, заправо прати „покрете историје, дијаграме живота и велике циклусе времена“.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 176-177
  • Page Range: 116-122
  • Page Count: 7
  • Language: Serbian