AUTOMATONS IN THE KINETIC THEATRE OF SHARMANKA Cover Image

АУТОМАТОНИ У КИНЕТИЧКОМ ПОЗОРИШТУ ШАРМАНКА
AUTOMATONS IN THE KINETIC THEATRE OF SHARMANKA

Author(s): Goran Gavrić
Subject(s): Theatre, Dance, Performing Arts
Published by: Музеј позоришне уметности Србије
Keywords: Sharmanka Kinetic Theatre ;

Summary/Abstract: Позориште Шарманка је основано 1989. године у Санкт-Петербургу у просторијама бившег забавишта, а његови чланови су руски инжењер и скулптор Едуард Берсудски (Эдуард Леонидович Берсудский), позоришни редитељ и критичар Татјана Јаковскаја (Татьяна Янковская) и дизајнер светла и звука Сергеј Јаковски (Сергей Янковски). Оно представља механизовани систем у којем глумци нису људи, већ дрвени аутоматони који обављају одређене радње. Ови аутоматони претежно представљају људе из различитих сталежа, али има и аутоматона животиња. Ово позориште је заправо механизовани свет на микро плану, али и снажно метафоричко средство које се тој свеопштој механизацији супротставља. Захваљујући могућности да сви делови буду замењени, машинерија и аутоматони у Шарманки симболизују трајност и вечност, насупрот смртности и коначности. Без обзира на извесну крутост и нефлексибилност у покретима – за разлику од човека који поседује много веће способности у том погледу - ови аутоматони могу да надживе било којег живог глумца. То управо и даје предност позоришту Шарманка које се својом укрућеном и уздржаном магијом разликује од свих осталих позоришта, нарочито оних са људима глумцима.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 176-177
  • Page Range: 100-107
  • Page Count: 8
  • Language: Serbian