REVIEW Cover Image

РЕЦЕНЗИЈА
REVIEW

Author(s): Radomir Putnik
Subject(s): Book-Review
Published by: Музеј позоришне уметности Србије

Summary/Abstract: Review of: Radomir Putnik - Боривоје С. Стојковић: Историја српског позоришта од средњег века до модерног доба IV (драма и опера) Музеј позоришне уметности Србије, Београд, 2017.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 184-185
  • Page Range: 155-157
  • Page Count: 3
  • Language: Serbian