Exoneration of Political Convicts in Serbia (16) Cover Image

Рехабилитација политичких осуђеника и кажњеника у Србији (16)
Exoneration of Political Convicts in Serbia (16)

Author(s): Jovica Trkulja
Subject(s): Civil Society, History of ideas, Political history, Politics and law, Penology, Sociology of Law
Published by: Centar za unapređivanje pravnih studija
Keywords: Political convicts; Serbia; Exoneration; prisoners; political repression;

Summary/Abstract: Као штоје познато, Закон о рехабилитацији из 2006. logune определио се за правну рехабилитацију у ужем смислу (жршва полишичке репресије има право само на то да се пресуда Upomacu ништавом). On није био праћен доношењем нужних пратећих закона и није омоућио право ш обешшећење жртава политичке репресије. У настојању да се превладају слабосШи поменутог закона и да се омоЈући обешећење рехабилитованих лица, Народна скупштинаје ујесен 2011. logune донела нови Закон о рестишуцији и нови Закон о рехабилитацији. На тај начин створени су услови да се надокнади неправда која се догодила у току Друш светског рата и после њеш политичким осуђеницима и власницима имовине који су осуђени и остали без имовине без eamanol правног основа, а на основу „револуционарних закона". [...]

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 449-450
  • Page Count: 2
  • Language: Serbian