„Wokół nowej roli międzynarodowej Niemiec” – debata połączona z prezentacją najnowszej książki prof. dra hab. Erharda Cziomera :
"Around the new international role of Germany" - a debate combined with the presentation of the latest book by prof. Dr. hab. Erhard Cziomer:

"Wyzwania nowej roli międzynarodowej Niemiec w dobie globalizacji, kryzysów gospodarczych i finansowopolitycznych po 2007 roku", Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2018

Author(s): Natalia Adamczyk
Subject(s): Economic policy, International relations/trade, Scientific Life, Book-Review
Published by: Oficyna Wydawnicza KA AFM
  • Issue Year: XV/2018
  • Issue No: 2
  • Page Range: 167-176
  • Page Count: 10
  • Language: Polish