CHALLENGES TO THE THEORY OF ACADEMIC WRITING Cover Image

IZAZOVI TEORIJI AKADEMSKOG PISANJA
CHALLENGES TO THE THEORY OF ACADEMIC WRITING

Author(s): Marija Krivokapić
Subject(s): Philosophy of Language, Higher Education , Philology, Hermeneutics, Rhetoric
Published by: Интернационални Универзитет у Новом Пазару
Keywords: linearity; subliction; circularity; space; hermeneutics; rhetoric; sovereignty; implied order;

Summary/Abstract: Postokolonijalna faza svjetske istorije upoznala nas je sa različitim vrstama mapiranja percipirane stvarnosti na jezičke strukture koje se znatno razlikuju od onih naslijeđenih i naučenih u Evropi. Prema tome, pored toga što i kao nastavnici i kao istraživači moramo poštovati ustanovljena pravila akademskog pisanja i njima učiti naše studente i naslijednike u akademskoj praksi, mišljenja sam da je u razvoju teorije akademskog pisanja potrebno značajno se osvrnuti na i prihvatiti postojanje drugačijih praksi razvoja mišljenja i njegovog izraza. U tome će teorija omogućiti sopstveni holistički, inkluzivni i, prema tome, moralanpristup predmetima izu;avanja. Na prvom mjestu, mišljenja sam da našom naučnom praksom dominira linearni način mšljenjai pisanja koji je značajno odredio prihvaćeni koncept linearnog vremena i koncept istorije ili velikog narativa progresa. Zbog toga ću ovdje dati primjere različitih praksi koje je akademija marginalizovala ili ih odredila kao nepodesne i nečitljive. Moj pristup je i interdisciplinaran i, pored jezičkih, uključuje uvide iz književne teorije, sociologije, geografije, pa i fizike.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 13 (3)
  • Page Range: 7-23
  • Page Count: 17
  • Language: Serbian