EMOTIONS, BRECHT, EMPATHY OVER SYMPATHY Cover Image

EMOCIJE, BREHT, EMPATIJA NASPRAM SIMPATIJE
EMOTIONS, BRECHT, EMPATHY OVER SYMPATHY

Author(s): Darko Suvin
Subject(s): Theatre, Dance, Performing Arts, Aesthetics, German Literature, Cultural Essay, Rhetoric
Published by: Културни центар Новог Сада
Keywords: Brecht; Empathy; sympathy;

Summary/Abstract: U ovom tekstu namjera mi je kombinirati dvije vrste argumenata, koji bi se trebalo međusobno rasvijetliti. Prva je općeniti pogled na emocije, koji koristi razne pristupe, dijelom i feminističko-materijalističku argumentaciju (prvenstveno, ali ne i isključivo onu Anison Jaggar), kao i Brehtove uvide.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 514
  • Page Range: 260-273
  • Page Count: 14
  • Language: Croatian