REPUBLIKA Issue 83-84, 1994 Cover Image

REPUBLIKA Godina V (1994), Broj 83-84
REPUBLIKA Issue 83-84, 1994

Author(s): Milan Šahović, Gordana Logar, Aleksandar Nenadović, Miloš Stambolić, Vladimir Vereš, Vladimir Goati, Aleksandar A. Miljković, Vlastimir Stevanović, Pavle Radić, Dragan Veselinov, Olivija Rusovac, Dragoš Ivanović, Rade Veljanovski, Verica Rupar, Dušan Mojsin, Stevan Lilić, Biljana Kovačević, Rade Radovanović, Slobodan Inić, Zoran Kosanović, Bojan Aleksov, Nada Ignjatović Savić, Nenad Petrović, Nadežda Ćetković, Obrad Savić, Hans-Magnus Enzensberger, Radomir S. Petrović, Elias Canetti
Subject(s): Military policy, Electoral systems, Nationalism Studies, Inter-Ethnic Relations, Politics of History/Memory, Politics and Identity, Peace and Conflict Studies
Published by: RES PUBLICA
Keywords: elections in Russia; Vladimir Zhirinovsky; elections in Serbia; Serbian Opposition; state of exception;Hans Magnus Enzensberger;

Summary/Abstract: Neuporediv Milan Šahović, Nenaučena lekcija Ratna pobeda nije kompromis Gordana Logar, Promene — daleke i neizvesne O uvredljivim riječima Aleksandar Nenadović, Cena velesrpskog konsenzusa Vladimir Vereš, Neizbežni rizik demokratizacije Miloš Stambolić, Gusle i nož Vladimir Goati, Neke pouke izbora 1993. Aleksandar A. Miljković, Građanstvo i demokratija Vlastimir Stevanović, Agonija se nastavlja Pavle Radić, Kuda ide Srbija? Dragan Veselinov, Velika nedoumica Olivija Rusovac, Zavodljivost socijalista Dragoš Ivanović, Šta se menja u biračkom telu Rade Veljanovski, Postedice nenaučenih lekcija Verica Rupar, Krah agresivne politike Dušan Mojsin, "Bolje grob..." Odlaganje parlamentarizma Stevan Liiić, BiIjana Kovačević, Vanredno stanje Rade Radovanović, Samo solidarnost Srbiju spasava Džezeri se bude na vreme Slobodan Inić, Četvrta Jugoslavija? Zoran Kosanović, Svedočenje jednog vojnika Bojan Aleksov, Prigovor savesti Nada Ignjatović Savić, Deca u zemlji Turobiji Nened Petrović, Orvelizacija istorije Silovanje posle silovanja Nadežda Ćetković, Žene za žene Obrad Savić, Encensberger u Beogradu Radomir S Petrović, Sine ira et studio 10. decembar — Međunarodni dan ljudskih prava Tekst za spomen knjigu Elias Canetti, Samouništenje plemena Ksosa (iz knjige Masa i moć)

  • Issue Year: VI/1994
  • Issue No: 083-084
  • Page Range: 1-33
  • Page Count: 33
  • Language: Serbian