REPUBLIKA Issue 86, 1994 Cover Image
  • Price 4.00 €

REPUBLIKA Godina VI (1994), Broj 86
REPUBLIKA Issue 86, 1994

Author(s): Gordana Logar, Lepa Mlađenović, Vasilije Popović, Dragoš Ivanović, Biljana Kovačević, Stevan Lilić, Vlastimir Stevanović, Miodrag Stanisavljević, Rade Veljanovski, Vojkan Ristić, Olivija Rusovac, Vesna Pusić, Nenad Prokić, Zoran Odić, Goran Todorović, Hadi Kurić, Olivera Glumac, Vesna Pešić, Milan Prodanović, Jelena Šantić, Ofelija Backović, Safet Bandžović
Subject(s): Military policy, Nationalism Studies, Inter-Ethnic Relations, Politics of History/Memory, Politics and Identity, Peace and Conflict Studies
Published by: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Keywords: siege of Sarajevo; Veljko Džakula; nationalism and art; European Court of Human Rights; Female Solidarity; Monetary reform in Serbia; Dragoslav Avramović; media in Serbia; Vesna Pusić;

Summary/Abstract: Gordana Logar, Poligon za ravnotežu straha Život nasušni SLUČAJ: VELJKO DŽAKULA Lepa Mlađenović, Dobro vreme da se bude žena Dragoš Ivanović, Obeščašćivanje parlamenta Biljana Kovačević, Stevan Lilić, Vlada nacionalnog jedinstva Vlastimir Stevanović, Novi dinar u starom okruženju Rade Veljanovski, Zašto novo udruženje Vojkan Ristić, San i java učlanjenih hroničara Olivija Rusovac, Krugovi straha Partner u komadanju Nenad Prokić, Slovenija, dve godine posle Zoran Odić, Bit će opet Sarajeva? Goran Todorovič, Ratne igre Hadi Kurić, Ipak ih sve volim Olivera Glumac, Contra bellum Vesna Pešić, Vrednosni okvir ratnih sadržaja i porukaMilan Prodanović, Multikulturalnost i tradicija Balkana, Jelena Šantlć, Nacionalizam — autodestrukcija kulture i umetnosti Ofelija Backović, Kroćenje duhovnog Boga nema Evropski Sud za ljudska prava Safet Bandžović, "Lijepa vakta ko obraza nema" Dušan Mojsin, Kinično ili cinično Miodrag Stanisavljević, Zakon glupih situacija

  • Issue Year: VI/1994
  • Issue No: 086
  • Page Range: 1-32
  • Page Count: 32
  • Language: Serbian