THE ROLE OF THE TERMS “JUDAIZATION” AND “SABBATIZATION” IN THE HISTORY OF EUROPEAN AND TRANSYLVANIAN SABBATARIANISM Cover Image

ROLUL TERMENILOR „IUDAIZARE” ȘI „SABATIZARE” ÎN ISTORIA SABATARIANISMULUI EUROPEAN ȘI TRANSILVĂNEAN
THE ROLE OF THE TERMS “JUDAIZATION” AND “SABBATIZATION” IN THE HISTORY OF EUROPEAN AND TRANSYLVANIAN SABBATARIANISM

Author(s): Ioan-Gheorghe Rotaru
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Studia Universitatis Babes-Bolyai
Keywords: termeni; iudaizare; sabatizare; sabatarianism.

Summary/Abstract: Studiul de față prezintă câteva aspecte legate de utilizarea termenilor “iudaizare” și “sabatizare” în cadrul literaturii teologice, referitor la anumite concepte religioase și mișcări religioase. Referitor la utilizarea terminologiei specifice privitoare la sabatarieni, literatura de specialitate, antitrinitariană, fie din ţară, fie din străinătate, folosea în anumite lucrări, uneori termenul “iudaizare”, pentru definirea conceptelor ideologiilor radicale, dar şi a exponenților sau a persoanelor cu vederi teologice, dogmatice, extremiste, din timpul secolului XVI-XVII, persoane care negau dogma Sfintei Treimi sau a Trinităţii. În ceea ce privește folosirea termenului “iudaizare”, se poate preciza faptul că nu a existat o atitudine consecventă de utilizare a termenului din partea curentelor de idei ale timpului, cât a şi reprezentanţilor acestor curente. Unii dintre specialiștii în domeniu afirmau faptul că iudaizanţii erau acele persoane ne-iudaice, care urmează, prin concepțiile lor, parţial sau total, iudaismul sau pe cei care ar fi dorit să devină evrei, în timp ce alții au restrâns aplicarea termenului „iudaizare” şi a conţinutul acestuia la sabataro-antitrinitarienii de origine ne-evreiască, care urmau, în concepțiile și practicile lor religioase, tradiţiile rabinice. Termenul „sabatizare” a avut o influenţă covârşitoare asupra sabatarianismului european și transilvănean, deoarece termenul de „sabat”, originar din Sfânta Scriptură, referindu-se la ziua a şaptea a săptămânii, ca zi de închinare, era considerat ca fiind actual și cerut ca zi de sărbătoare. În Transilvania, însă, unde s-a resimţit prezenţa turcilor şi a habsburgilor, „iudaizarea” și „sabatizarea” au lăsat urme adânci, concretizându-se într-o mișcare religioasă, sub numele de „sabatarianismul transilvănean”, cu o istorie de 400 de ani.

  • Issue Year: LIX/2014
  • Issue No: 1
  • Page Range: 65-74
  • Page Count: 10
  • Language: Romanian