Methods of Customer Acquisition and Retention Using the New Media Cover Image

Sposoby pozyskiwania i utrzymania klienta przy pomocy nowych mediów
Methods of Customer Acquisition and Retention Using the New Media

Author(s): Wojciech Muszyński, Szymon Muszyński
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Keywords: new media; customer acquisition; behavioral advertising; sales pipeline analysis; Internet of Things; CRM (Customer Relationship Management); new technologies in marketing

Summary/Abstract: Artykuł prezentuje sposoby pozyskiwania klienta i działania na rzecz jego utrzymania przy pomocy nowych technologii i nowych mediów. Wykazano, iż zarządzanie relacjami z klientem jest pojęciem obszernym ze względu na różnorodność sytuacji, w których kontaktuje się on z przedsiębiorstwem. Zaprezentowano, iż zmiany technologiczne, a zwłaszcza dokonujące się w dynamicznym tempie umasowienie Internetu, przeobrażają oblicza firm i standardy obsługi klienta w stopniu niespotykanym we wcześniejszych pokoleniach. Przedstawiono również, że utrzymanie klienta jest ważniejsze niż pozyskanie nowego – zgodnie z zasadą V. Pareto.Artykuł składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich opisuje rozwój metod komunikacji z klientem, które otworzyły się przed przedsiębiorstwami w związku z rozwojem Internetu. Drugi stanowi przegląd metod działań marketingowych polepszających statystyki pozyskiwania i utrzymywania klientów. W trzecim rozdziale opisano strategię zarządzania relacjami z klientami oraz scharakteryzowano typową budowę systemu informatycznego, wspomagającego realizację tejże strategii. Czwarty rozdział stanowi próbę uzasadnienia celowości nakładów ponoszonych na utrzymanie klientów.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 24
  • Page Range: 563-577
  • Page Count: 15
  • Language: Polish