“I run winged into boundless space...”. About Space in Selected Poems of Zdzisław Dębicki Cover Image

„W przestrzeń bezgraniczną marzeniem mknę skrzydlatem…”. O przestrzeni w wybranych lirykach Zdzisława Dębickiego
“I run winged into boundless space...”. About Space in Selected Poems of Zdzisław Dębicki

Author(s): Bartłomiej Borek
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Keywords: Zdzisław Dębicki; poetry; truth; space; sacrum; mare tenebrarum;

Summary/Abstract: Poetycka twórczość Zdzisława Dębickiego (1871‒1931) to przykład pisarstwa korzystającego z różnych poetyk, co przejawiało się w wielorakim charakteryzowaniu składających się na nią przestrzeni. Autor Nocy bezsennych, uważany za poetę minorum gentium, umiejętnie wykorzystywał literackie dokonania ówczesnych poetów, powołując do istnienia obszary, pełniące jednocześnie funkcję ekspresji własnej podmiotowości artystycznej. Czytanie liryków Dębickiego pozwala na zestawienie intymnych zwierzeń podmiotu lirycznego z ogołoconą z bogactwa opisu pustą przestrzenią. Przestrzeń, jako jedna z kategorii epistemologiczno-ontologicznych, nie jest dla poety jedynie narzędziem służącym tworzeniu atrakcyjnego obrazka, ale przede wszystkim stanowi asumpt do dociekań poznawczych.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 24
  • Page Range: 407-421
  • Page Count: 15
  • Language: Polish