Book Review: Jews in the Putins´ shadows. Antisemitism in Czech pro-Kremlin Propaganda Cover Image

Recenzia na knihu: Židé v Putinově stínu. Antisemitismus v české prokremelské propagandě
Book Review: Jews in the Putins´ shadows. Antisemitism in Czech pro-Kremlin Propaganda

Author(s): Štefan Ižák
Subject(s): Book-Review
Published by: Univerzita Mateja Bela
Keywords: book review; jews; Putin; propaganda;

Summary/Abstract: Věra Tydlitátová sa v predmetnej publikácii venuje antisemitizmu v ruskej spoločnosti v historickej perspektíve. Predstavuje jeho základné črty, naratívy, vývin, ideové korene a významných predstaviteľov zo strany politikov, spisovateľov od 19. storočia až do dnešných dní. Autorka fundovane popisuje premeny antisemitizmu, na ktorý nazerá ako na fenomén presakujúci z najvyšších poschodí ruskej spoločnosti až k tým najnižším. Podľa autorky sa nedá jednoznačne povedať, či súčasná ruská vládna garnitúra je antisemitská a to hlavne kvôli zmierlivej rétorike Vladimíra Putina a jeho vzťahom k Izraelu. Na druhej strane však podľa autorky stále latentný antisemitizmus v Rusku existuje. V Rusku prakticky všetky najvplyvnejšie média patria štátu a jemu blízkym oligarchom, čiže táto zmierlivá rétorika sa prejavuje aj v kremeľskej mediálnej propagande v Rusku, ktorá si na rozdiel od minulých režimov v Rusku našla „viditeľnejších“ etnických nepriateľov, a to prevažne migrantov zo stredoázijských republík.

  • Issue Year: 22/2019
  • Issue No: 1
  • Page Range: 266-270
  • Page Count: 5
  • Language: Slovak