XXII Conference of Departments of Theory and Philosophy of Law "Law – politics – public sphere", Wrocław, 18–21 September 2016 Cover Image

XXII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa "Prawo – polityka – sfera publiczna", Wrocław, 18–21 września 2016 r.
XXII Conference of Departments of Theory and Philosophy of Law "Law – politics – public sphere", Wrocław, 18–21 September 2016

Author(s): Filip Rakoczy
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Philosophy of Law, Philosophy of Law
Published by: Stowarzyszenie Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcja Polska IVR
  • Issue Year: 15/2017
  • Issue No: 2
  • Page Range: 123-124
  • Page Count: 2
  • Language: Polish