Kosovo in historical memory (myth, legends, facts) Cover Image

Kosovo u istorijskom pamćenju (mit, legende, činjenice)
Kosovo in historical memory (myth, legends, facts)

Author(s): Olga Zirojević
Subject(s): Customs / Folklore, Military history, Oral history, Political history, Social history, Culture and social structure , 13th to 14th Centuries, Historical revisionism
Published by: RES PUBLICA
Keywords: Kosovo;Kosovo Myth; Battle of Kosovo as a Historical Myth;

Summary/Abstract: Kosovska bitka bila je i ostala u narodnoj svesti centralni događaj čitave srpske istorije. „Tu je po opštem, ali neopravdanom, uverenju propala srpska država, tu je pokopana njena samostalnost, tu je počelo robovanje Turcima”. Datum bitke je neosporan, dan Svetog Vida 15. jun (28. jun, po novom kalendaru) 1389. godine. Na srpskoj strani, uz kneza Lazara Hrebeljanovića, borili su se njegov zet Vuk Branković (koji će, u znatno kasnije nastalom predanju, biti optužen za izdaju) i bosanski vojvoda Vlatko Vuković, a na turskoj sultan (emir) Murat sa sinovima Bajazitom i Jakub Čelebijom. Ukoliko je Muratovo turbe (koje postoji i danas) nastalo na mestu pogibije turskog sultana, onda bi pozornica bitke bila deo kosovske ravnice kod sastava Laba i Sitnice, nedaleko od Prištine. Izvesna je, takođe, i pogibija oba vladara - kneza Lazara i sultana Murata-na samom bojnom polju. Ovog drugog nožem je rasporio neki srpski feudalac, kojeg će kasniji izvori identifikovati kao Miloša (K)obilića i kneževog zeta.

  • Issue Year: VII/1995
  • Issue No: 111
  • Page Range: 9-24
  • Page Count: 16
  • Language: Serbian