ESTABLISHMENT OF METAPHYSICS AS A SCIENCE Cover Image

ZASNIVANJE METAFIZIKE KAO NAUKE
ESTABLISHMENT OF METAPHYSICS AS A SCIENCE

Author(s): Amos Bertolacci
Contributor(s): Vladimir Lasica (Translator)
Subject(s): Metaphysics, Middle-East Philosophy
Published by: Logos – Centar za kulturu I edukaciju
Keywords: Metaphysics;

Summary/Abstract: Islamski filozofi u srednjem vijeku nisu dijelili radikalnu sumnju sa europskim filozofima moderne glede naučnog karaktera metafizike. Iako su često zauzimali stavove koji bi se danas mogli smatrati „empirijskim“, te predvidjeli ključne sumnje takozvane „naučne revolucije“ 16. stoljeća, a koja je u konačnici dovela do isključenja metafizike iz porodice egzaktnih nauka, islamski filozofi su smatrali metafiziku, u svakom smislu, istinskim naučnim poduhvatom. Bez imalo oklijevanja na metafiziku su ukazivali uobičajenim pojmom koji se koristio za „nauku“ (‹ilm), te su je svrstavali kao dio sveukupne klasifikacije znanja zajedno sa disciplinama koje mi danas karakterišemo kao naučne; kao što su logika, filozofija prirode i matematika. Koji je uzrok njihovog optimizma?

  • Issue Year: 5/2017
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 155-170
  • Page Count: 16
  • Language: Bosnian