REVIEWS Cover Image

PRIKAZI
REVIEWS

Author(s): Saima Lojić-Duraković, Dženita Sarač-Rujanac, Enes S. Omerović, Mehmed Hodžić, Faruk Taslidža, Enes Dedić, Amer Maslo
Subject(s): History, Book-Review
Published by: Institut za istoriju

Summary/Abstract: Reviews of: Amer Maslo - Милош Ивановић, “Добри људи” у српској средњовековној држави Београд: Историјски институт Београд, 2017, 175 str. Enes Dedić - Esad Kurtović, Iz povijesti dubrovačkog zaleđa Dubrovnik: Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku, 2018, 246 str. Faruk Taslidža - Sedad Bešlija, Istimâlet – Bosna u osmanskoj političkoj strategiji (15. i 16. stoljeće) Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu-Institut za historiju, 2017, 302 str. Mehmed Hodžić - Adnan Jahić, Muslimansko žensko pitanje u Bosni i Hercegovini. Žena u intelektualnom i društvenom životu Bošnjaka od aneksije do Zakona o zabrani nošenja zara i feredže (1908–1950) Zagreb: Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju – Naučnoistraživački institut “Ibn Sina”, 2017, 552 str. Enes S. Omerović - Fatima Hadžić, Muzičke institucije u Sarajevu (1918–1941): Oblasna muzička škola i Sarajevska filharmonija Sarajevo: Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, Institut za muzikologiju, 2018, 325 str. Dženita Sarač-Rujanac - Strategije simbolične izgradnje nacije u državama jugoistočne Europe Priredili Vjeran Pavlaković i Goran Korov, Zagreb: Srednja Europa, 2016, 258 str. Saima Lojić - Zbornik radova, Jugoslavija u istorijskoj perspektivi Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2017, 546 str.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 47
  • Page Range: 295-325
  • Page Count: 31
  • Language: Bosnian