An ethnographic approach of childhood experience in the nowadays city of Bucharest Cover Image

O abordare etnografică a experienţei copilăriei în Bucureştiul contemporan
An ethnographic approach of childhood experience in the nowadays city of Bucharest

Author(s): Dumitru-Alin Savu
Subject(s): Social Sciences, Cultural Anthropology / Ethnology
Published by: Editura Academiei Române
Keywords: copilărie în Bucureşti; educaţie; timp liber; piaţa muncii; extracurricular;

Summary/Abstract: Acest articol abordează experienţa copilăriei în cadrul unui grup aparte de copii din mediul urban, şi anume copii din Bucureşti care participă la activităţi extracurriculare. Prima parte a articolului face o incursiune prin literatura de specialitate cu referire la trei teme centrale textului: cum definim şi înţelegem copiii şi copilăria ca obiect al cercetării; timpul şi spaţiul aşa cum sunt conceptualizate în legătură cu experienţa copilăriei; conexiunea copiilor ca actori sociali cu procese şi fenomene globale şi implicaţiile acestei conexiuni asupra modului în care este trăită copilăria. În a doua parte a articolului voi folosi date etnografice pentru a ilustra experienţa copiilor cu activităţi extracurriculare din Bucureşti. De asemenea, completez acest demers cu detalii din experienţele celorlalţi respondenţi – părinţi, psihoterapeuţi şi educatori – urmărind firul teoretic trasat în prima parte a articolului. Prin luarea în considerare a acestor perspective variate, articolul scoate în evidenţă agentivitatea tuturor celor implicaţi şi aduce în prim plan o lume comună a adulţilor şi copiilor. Astfel, arăt cum experienţa copilăriei se împleteşte cu experienţa muncii adulţilor, când instituţii ce aparent servesc creşterii copiilor răspund în acelaşi timp şi nevoii pieţei muncii pentru mai mult din timpul părinţilor.

  • Issue Year: XXVIII/2017
  • Issue No: 4
  • Page Range: 419-442
  • Page Count: 24
  • Language: Romanian
Toggle Accessibility Mode