Czech

Češka „nova drama"
Czech "New Drama"

Author(s): Hasan Zahirović
Subject(s): Czech Literature, Drama
Published by: Društvo pisaca Bosne i Hercegovine
Keywords: Czech literature; new drama; new authors;

Summary/Abstract: Odmah nakon Baršunaste revolucije 1989. godine, došlo je do većeg broja insceniranja autora koji su u Čehoslovačkoj duže vrijeme bili zabranjeni za izvođenje, štampu ili im nije bilo dozvoljeno da se na bilo koji umjetnički način eksponiraju, lako su se u to vrijeme rađali novi tekstovi mlađe generacije, čehoslovačka repertoarska politika je ipak prednjačila sa tekstovima zabranjenih autora, poput Vaclava Havela (1936-2011), Milana Uhdea (1936), Josefa Topola (1935-2015) i drugih.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 295-297
  • Page Count: 3
  • Language: Bosnian