To the Honorable Father Professor Jan Śledzianowski with words of gratitude and recognition Cover Image

Czcigodnemu Jubilatowi Księdzu Profesorowi zwyczajnemu Janowi Śledzianowskiemu z wyrazami wdzięczności i uznania
To the Honorable Father Professor Jan Śledzianowski with words of gratitude and recognition

Author(s): Sylwester Bębas
Subject(s): Christian Theology and Religion, Present Times (2010 - today), Scientific Life
Published by: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Keywords: Jan Śledzianowski; anniversary;

Summary/Abstract: W czerwcu 2018 roku Ksiądz Profesor Jan Śledzianowski ukończył 80 lat, jubileusz ten zbiegł się także z 50-leciem pracy naukowo-dydaktycznej oraz z 55-leciem święceń kapłańskich. Przywilejem uprawiania nauki jest to, że czas jest sprzymierzeńcem, a nie wrogiem aktywności zawodowej. Dla ludzi takich jak Ksiądz Profesor Jan Śledzianowski, który całe życie poświęcił Bogu, nauce i drugiemu człowiekowi upływ czasu wydaje się nie mieć znaczenia. Praca i działalność Księdza Profesora są świadectwem niezwykle aktywnego i pracowitego życia, pełnego pasji i ciekawości. Niezwykła umiejętność współpracy, otwartości na drugiego człowieka, tworzenia zespołu, inicjowania aktywności badawczej i publikacyjnej prowadziły do tego, że Ksiądz Profesor skupiał zawsze wokół siebie grono uczniów – współpracowników. Praca Jubilata od początku była związana z troską o rodzinę, o człowieka zwłaszcza tego zagubionego.

  • Issue Year: 11/2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 7-30
  • Page Count: 24
  • Language: Polish