Пепељара
"Pepeljara"

Author(s): Božidar Stanišić
Subject(s): Short Story
Published by: Društvo pisaca Bosne i Hercegovine

Summary/Abstract: Јулскојутро, двадесетдвије године касније. Некад-Окејбој и његова супруга стоје на молуу реду туриста пред улазом на бродић Крк- Раб- Голи оток. Љето, каже он. Море, бродић, туристи.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 3-4
  • Page Range: 146-152
  • Page Count: 7
  • Language: Bosnian