Donass' Report Cover Image
  • Price 3.00 €

Raporty Donassa
Donass' Report

Author(s): Ēriks Jēkabsons
Subject(s): History
Published by: Ośrodek KARTA

Summary/Abstract: Międzywojenna Łotwa w sprawie konfliktu o Wilno Polski i Litwy – krajów bezpośrednio z nią sąsiadujących – oficjalnie nie opowiedziała się po żadnej ze stron. W rzeczywistości, już od 1920 roku wykazywała cichą aprobatę wobec zagarnięcia Wilna przez Polskę; w wewnętrznych sprawozdaniach łotewskiego MSZ-u oceniano to nawet pozytywnie. Brało się to z przekonania, że Litwa będzie pewniejszym dla współpracy regionalnej i nawet silniejszym (przede wszystkim wewnętrznie) sąsiadem Łotwy bez miasta, w którym wpływy litewskie są śladowe.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 78
  • Page Range: 77-85
  • Page Count: 9
  • Language: Polish