Professor Dyzma Gałaj — The Architect and Founder of the Quarterly „Wieś i Rolnictwo” Cover Image

Profesor Dyzma Gałaj – twórca i założyciel kwartalnika „Wieś i Rolnictwo”
Professor Dyzma Gałaj — The Architect and Founder of the Quarterly „Wieś i Rolnictwo”

Author(s): Marek Kłodziński
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
  • Issue Year: 142/2009
  • Issue No: 1
  • Page Range: 197-198
  • Page Count: 2
  • Language: Polish