Slovenians and Yugoslavs Cover Image
  • Price 3.90 €

Словенци и Југословенство
Slovenians and Yugoslavs

Author(s): B. Borko
Subject(s): Cultural history, Ethnohistory, Politics of History/Memory, Politics and Identity
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: Slovenians; Stanko Vraz; Primož Trubar; Josip Vidmar; Slovenian literary language; "Kulturni problem slovenstva"; assimilation;

Summary/Abstract: Има једно питање које веома интересује сваког свесног Словенца у овој нашој југословенској заједници. Оно се испољава час у тихим и интимним осећајима, који нису далеко од страха и бриге, час опет у бучним, и сувише демонтративним, геслима. Стварно, проблем о којем је овде реч, постоји више у осећању и у културној свести него у одноима политичког живота. То осећање не може да се ућутка опортунистичким и утилитаристичким разлозима ≫пракичког ума≪, јер је примарно и јаче, и свакако виталније.

  • Issue Year: 25/1932
  • Issue No: 08
  • Page Range: 423-429
  • Page Count: 7
  • Language: Serbian