Cerdà and Barcelona: The need for a new city and service provision Cover Image

Cerdà in Barcelona: potreba po novem mestu in zagotavljanju storitev
Cerdà and Barcelona: The need for a new city and service provision

Author(s): Montserrat Pallares-Barbera, Jordi Duch, Anna Badia
Subject(s): Social Sciences
Published by: Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Keywords: urbanistično načrtovanje; lokacijska teorij;; optimizacija; blaginja; GIS; sistem za podporo prostorskemu odločanju

Summary/Abstract: V članku se obravnava načrt urbane širitve Barcelone, ki ga je leta 1860 izdelal Ildefons Cerdà, ali natančneje, kako in zakaj je bilo mesto zasnovano na tako edinstvni način, pri čemer je imelo pomembno vlogo zagotavljanje storitev prebivalstvu. Cerdàjev predlog širitve je temeljil na poglobljeni družbeno-statistični študiji bivalnih pogojev v stari Barceloni. Visoka umrljivost pripadnikov delavskega razreda ter slabi zdravstveni in izobraževalni pogoji so Cerdàja napeljali k oblikovanju nove vrste urbanističnega načrtovanja, ki jo je opredelil kot »urbanizem«. V predlogu za novo mesto je predvidel posebna območja za storitve, kot so tržnice, šole in bolnišnice. V prvem delu članka so opisane urbanistične in politične okoliščine v Barceloni, predstavljeni pa so tudi statistični podatki, na katerih je Cerdà oblikoval svoj prispevek. V drugem delu članka je s pomočjo lokacijske teorije in geografskega informacijskega sistema (GIS) analiziran vzorec lokacij in prebivalcev, ki uporabljajo tržnice in bolnišnice. Na podlagi topografskih načrtov iz let 1926 in 1975 je opravljena študija razvoja širitve vse do končne stopnje. Dejanski razvoj mesta je bil drugačen od Cerdàjevega predloga, in sicer deloma zaradi nepričakovane rasti gostote prebivalstva in grajenega okolja ter večje zasedenosti stavb, vseeno pa je bil osnova za razporeditev ulic in avenij.

  • Issue Year: 22/2011
  • Issue No: 2
  • Page Range: 49-63
  • Page Count: 15
  • Language: Slovenian