IV. collective exhibition in Zagreb - Ivan Mestrovic Cover Image
  • Price 4.90 €

IV. колективнa изложбa у Загребу - Иван Мештровић (предговор)
IV. collective exhibition in Zagreb - Ivan Mestrovic

Author(s): Ivan Meštrović
Subject(s): Visual Arts
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: Ivan Meštrović: exhibition;

Summary/Abstract: Иван Мештровић написао je овај предговор каталогу своје IV Колективне Изложбе у Загребу (у Уметничком Павиљону), која je отворена у Среду 18. маја 1932: Након десет година, ево приређујем своју IV. колектив- ну изложбу у Загребу, — у »срцу и мозгу хрватскога наро- да«, у »матици југословенске културне и политичке мисли«.

  • Issue Year: 25/1932
  • Issue No: 06
  • Page Range: 337-338
  • Page Count: 2
  • Language: Croatian