Today is tomorrow's yesterday Cover Image

A ma lesz a holnap tegnapja
Today is tomorrow's yesterday

Author(s): Gábor Ébli
Subject(s): Literary Texts
Published by: Vörösmarty Társaság

Summary/Abstract: A közelmúltban három új múzeumi helyszín nyílt a jelenkori mûvészet bemutatására az olasz fôvárosban. Keresve sem találnánk nehezebb terepet a kortárs múzeumügy számára. Róma már a felvilágosodás óta nagy nyitott múzeumnak számít a város által szervesen körbefont régészeti, építészeti öröksége miatt, s ugyan milyen mai múzeumfejlesztési megoldások vehetik fel ezzel a versenyt? A kiállításra szánt kortárs mûvek elôtt hasonlóan magas a mérce: a klasszikus római köz- és nyilvános magángyûjtemények kanonikus ereje mellett milyen jelenkori alkotások vindikálhatnak esztétikai örök ér vényû séget? Némi bátorsággal azonban fordítva is lehet érvelni; e tanulmány is azt igyekszik sugallni, hogy éppen a klasszikus örökség kötelez rendre újító, élô megoldásokra.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 06
  • Page Range: 762-772
  • Page Count: 11
  • Language: Hungarian