Biernik/narzędnik z chorwackimi czasownikami ruchu Cover Image
  • Price 2.50 €

Accusative/instrumental case marking with the Croatian verbs of movement
Biernik/narzędnik z chorwackimi czasownikami ruchu

Author(s): Ivana Matas Ivanković, Matea Andrea Birtić
Subject(s): Theoretical Linguistics, Applied Linguistics
Published by: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: complements; accusative; instrumental; Croatian; dopełnienie; biernik; narzędnik; język chorwacki

Summary/Abstract: W niniejszej pracy analizie poddano grupę czasowników chorwackich, które posiadają dopełnienie w bierniku bądź narzędniku. Są to czasowniki ruchu, takie jak {drmati, micati, klimati i vrtjeti}. Alternacja biernik/narzędnik postrzegana jest pod kątem danych korpusowych, przy czym szczególny nacisk położono na wzajemne zależności pomiędzy cechami gramatycznymi i leksykalnymi (tj. czy istnieje związek między przypadkiem dopełnienia a cechami semantycznymi rzeczownika). Ponadto spróbowano odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje związek pomiędzy określoną formą przypadka (biernika/narzędnika) i aspektu czasownika (dokonanego/ niedokonanego).

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 72
  • Page Range: 241-258
  • Page Count: 18
  • Language: English