International Organization of Labor, and its importance for social legislation Cover Image
  • Price 2.50 €

Међународна Организација Рада, и њен значај no социјално законодавство
International Organization of Labor, and its importance for social legislation

Author(s): Sreten Kuželj
Subject(s): Labor relations, Welfare systems, Social differentiation, Family and social welfare, Welfare services
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: International Organization of Labor; social legislation; Wolrd War I;League of Nations;

Summary/Abstract: Светски Рат, поред све огромне штете коју je нанео човечанству, a нарочито народима који су у њему директно учествовали, донео им je и извесне користи, које обећавају да буду од трајне и велике важности >по његове будуће односе. Једна од највећих тековина, у томе погледу, јесте не- сумњиво стварање Друштва Народа, као једног моћног средства за санирање међународних односа.

  • Issue Year: 10/1924
  • Issue No: 03+04
  • Page Range: 91-99
  • Page Count: 9
  • Language: Serbian