Economic review. To the issue of agrarian reform Cover Image
  • Price 2.50 €

Економски преглед. К питању аграрне реформе
Economic review. To the issue of agrarian reform

Author(s): Slavko Kiršner
Subject(s): Politics / Political Sciences, National Economy, Agriculture
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: agrarian reform;

Summary/Abstract: Опростите што као јуриста, који о аграрном господарству врло мало знам, говорим о горњој теми. Али ме је ≫повукао за језик≪ Г. Н. Цар својим чланком у ≫Новој Европи≪ (од 1. јуна 1923), да кажем нешто у одбрану идеје аграрне реформе, дакле у одбрану ствари.

  • Issue Year: 08/1923
  • Issue No: 02
  • Page Range: 55-56
  • Page Count: 2
  • Language: Serbian