"Etnomuzykologia Polska": A New Journal Devoted to Tradition and Modernity Cover Image

„Etnomuzykologia Polska” – nowe pismo poświęcone tradycji i współczesności
"Etnomuzykologia Polska": A New Journal Devoted to Tradition and Modernity

Author(s): Katarzyna Smyk
Subject(s): Customs / Folklore, Cultural Anthropology / Ethnology
Published by: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Keywords: ethnomusicology; folk music; popular music; court music; religious music; folk culture; traditional culture

Summary/Abstract: The text presents a new journal: „Etnomuzykologia Polska” (2016), numer 1, ss. 140; (2017) numer 2, ss. 104, W. Grozdew-Kołacińska, T. Nowak (red.), Warszawa: Zakład Etnomuzykologii Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne.

  • Issue Year: 62/2018
  • Issue No: 6
  • Page Range: 101-104
  • Page Count: 4
  • Language: Polish