Japanese Publications about the Holocaust Published After 1995 Cover Image

Japońskie publikacje o Zagładzie wydane po 1995 r.
Japanese Publications about the Holocaust Published After 1995

Author(s): Ariko Kato
Subject(s): Literary Texts, Jewish studies, Transformation Period (1990 - 2010), Fascism, Nazism and WW II, History of the Holocaust, Film / Cinema / Cinematography
Published by: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów & IFiS PAN
Keywords: Holocaust; Japanese publications; after 1995; Nazism;

Summary/Abstract: Temat Zagłady stale spotyka się w Japonii z uwagą i zainteresowaniem. Publikowane za granicą dzieła literackie, filmy czy studia naukowe są tłumaczone i przedstawiane bez większych opóźnień. Również japońscy badacze wydają książki i opracowania na temat nazizmu i Holokaustu z zakresu historii, socjologii, politologii, literatury, filozofii i innych dziedzin. Jeśli przyjrzymy się tytułom projektów, którym zostały przyznane granty przez organ podległy Ministerstwu Edukacji (granty na potrzeby projektów badawczych, tzw. Kakenhi), zobaczymy, że w obrębie nauk humanistycznych tematyka związana z Zagładą tworzy wyraźną grupę. Działają również niepaństwowe muzea (założone w 2000 r. Auschwitz Peace Museum, organizacja non profit w Shirakawie w prefekturze Fukushima, przeniesiona w 2003 r. z prefektury Tochigi) czy placówki edukacyjne skierowane do dzieci (Holocaust Education Center w Fukuyamie w prefekturze Hiroszima założone w 1995 r.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 14
  • Page Range: 632-647
  • Page Count: 16
  • Language: Polish