The Legions' way Cover Image
  • Price 1.50 €

Droga Legionów
The Legions' way

Contributor(s): Małgorzata Strasz (Editor)
Subject(s): Military history, Social history, Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Between Berlin Congress and WW I
Published by: Ośrodek KARTA
Keywords: war; history; WWI; 1914-1918; Poland;

Summary/Abstract: Powszechna mobilizacja Związków i Drużyn Strzeleckich w Galicji. Pierwsza Kompania Kadrowa Strzelców dowodzona przez Tadeusza Kasprzyckiego wyrusza z Krakowa do Królestwa Kongresowego. Józef Piłsudski ogłasza „Manifest” Rządu Narodowego (który de facto nie istniał), wzywający Polaków do powstania przeciwko Rosji. Wobec bierności ludności w Królestwie plany powstańcze kończą się fiaskiem.

  • Issue Year: 1995
  • Issue No: 17
  • Page Range: 11-14
  • Page Count: 4
  • Language: Polish