REVIEWS Cover Image

Prikazi i osvrti
REVIEWS

Author(s): Enes Pelidija, Mustafa Sefo, Enita Kapo, Fahira Fejzić, Amer Osmić, Nedim Rabić, Amila Kasumović, Naida Osmanbegović
Subject(s): Review
Published by: Bošnjačka zajednica kulture "Preporod"

Summary/Abstract: Mustafa Sefo - Utjecaj i posljedice socijalnih medija na društvo Fahira Fejzić-Čengić - (Poruka Indijanaca, priređivač i prevoditelj Mehmed Karahodžić, Sarajevo: Connectum, 2013.) Naida Osmanbegović - (Ervin Jahić: Zašto tone Venecija: bošnjačko pjesništvo od 1990. do naših dana. Zagreb: KDBH “Preporod”, 2012.) Nedim Rabić - (Stjepan Damjanović: Slovo iskona: staroslavenska/starohrvatska čitanka. Treće popravljeno izdanje. Zagreb: Matica hrvatska, Biblioteka Theoria, 2012, 324 str.) Amila Kasumović - (Edin Radušić: Bosna i Hercegovina u britanskoj politici od 1857. do 1878. godine − Od branitelja i zaštitnika do tužioca i sudije. Sarajevo: Institut za istoriju, 2013, 422 str.) Enes Pelidija - (U povodu 20. godišnjice Almanaha, časopisa za proučavanje, prezentaciju i zaštitu kulturno-istorijske baštine Bošnjaka/Muslimana, Podgorica) Enita Kapo - (Merima Čamo: Urbana abeceda Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Autorsko izdanje, 2013.) Amer Osmić - (Manfred Prisching: Die zweidimensionale Gesellschaft: Ein Essay zur neokonsumistischen Geisteshaltung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften – GWV Fachverlage, 2009, 2. Auflage)

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 1
  • Page Range: 563-591
  • Page Count: 29
  • Language: Bosnian