REPORT ON THE WORK OF THE INSTITUTE FOR BOSNIAK STUDIES BCC ''PREPOROD'' LIBRARY FOR 2013 Cover Image

Izvještaj o radu Biblioteke Instituta za bošnjačke studije BZK “Preporod” za 2013. godinu
REPORT ON THE WORK OF THE INSTITUTE FOR BOSNIAK STUDIES BCC ''PREPOROD'' LIBRARY FOR 2013

Author(s): Isma Kamberović
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Bošnjačka zajednica kulture "Preporod"

Summary/Abstract: U 2013. godini u biblioteci su rađeni uobičajeni poslovi: nabavka knjiga, njihova katalogizacija i klasifikacija, unos u kompjutersku bazu, rad s korisnicima, prikupljanje podataka za bibliografiju “Preporodovih” izdanja i bibliografiju o aktivnostima “Preporoda” te prezentiranje sadržaja na facebook profilu biblioteke u svrhu populariziranja novih i zanimljivih izdanja. Aplicirali smo na konkurse Fondacije za bibliotečku djelatnost i od njih očekujemo odobrena sredstva za police za knjige i stolice za čitaonicu. Osim ovih bibliotečkih poslova, uključeni smo i u koordinaciju rada u Redakciji Godišnjaka BZK “Preporod”.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 1
  • Page Range: 604-605
  • Page Count: 2
  • Language: Bosnian