LEASING AS AN ADDITIONAL SOURCE OF FINANCING BUSINESS OPERATIONS OF ENTERPRISES IN POLAND Cover Image

LEASING JAKO DODATKOWE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE
LEASING AS AN ADDITIONAL SOURCE OF FINANCING BUSINESS OPERATIONS OF ENTERPRISES IN POLAND

Author(s): Patrycja Biernat, Ewa Gronek
Subject(s): Social Sciences, Business Economy / Management
Published by: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
Keywords: leasing; additional source of financing; investments; business activity; enterprises

Summary/Abstract: W niniejszym artykule omówiono dodatkowe, zewnętrzne źródło finansowania działalności i rozwoju sektora przedsiębiorstw w Polsce, jakie stanowi leasing. Praca koncentrujesię wokoło istoty tego źródła finansowania oraz podstawowych założeń i zasad, na jakichopiera się leasing. Artykuł zawiera przegląd najistotniejszych wad i zalet, korzystania z tejformy finansowania inwestycji i działalności gospodarczej dla każdej ze stron stosunku cywilnoprawnego, czyli zarówno dla finansującego, jak i korzystającego z leasingu. Ponadtofelieton zawiera także analizę danych statystycznych opublikowanych przez ZwiązekPolskiego Leasingu dotyczących rynku leasingowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat.Celem artykułu była ocena zalet i wad, a także struktury oraz dynamiki rozwoju źródła finansowania, jakie stanowi leasing

  • Issue Year: 26/2018
  • Issue No: 3
  • Page Range: 147-157
  • Page Count: 11
  • Language: Polish