One of the streets of my life Cover Image

Једна од улица мога живота
One of the streets of my life

Author(s): Milovan Danojlić
Subject(s): Cultural Essay
Published by: Српска академија наука и уметности

Summary/Abstract: Ево и мене у најважнијем здању средишње београдске улице, што, кад је о улици реч, буди много више сећања него планова за бу дућност. Кроз Кнез-Михаилову сам први пут прошао 1949. као, неће те ми веровати, начелник Пионирског одреда. Био сам ђак првог ра зреда ондашње гимназије, у Пожешкој улици на Бановом брду па ме је, као начелника, допала дужност да своје другаре одведем у Зооло шки врт. У повратку, свратили смо у пионирски ресторан, који се на лазио на углу данашње улице Краља Петра. У њему се, за мале паре, могла добити шоља топлог млека и златаста кајзерица величине дечје песнице. Епитет „пионирски“ није био толико у вези с политичким, колико с економским разлозима: млека и хлепчића није било довољно за све грађане престонице, па је управа града издвојила нека места за децу и ђаке да могу штогод презалогајити према свом узрасту. Касни је, кад се снабдевање основним намирницама побољшало, пионирски ресторани су преименовани у млечне. Овај, у нашој улици, добио је назив „Снежана“.