Literary Review. Lafontaine. (300th Anniversary of his Birth.) Cover Image
  • Price 5.90 €

KNJIŽEVNI PREGLED. Lafontaine. 300 godina od rodjenja.
Literary Review. Lafontaine. (300th Anniversary of his Birth.)

Author(s): Isidora Sekulić
Subject(s): French Literature
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: Jean de La Fontaine;

Summary/Abstract: Četiri sata smo pešačili po golom kamenu. Nijedne mušice, nijedne travčice, nijednog klokota vode. Turisti prolaze kao da beže,.. Tako rado pričamo i pevamo svoje samoće i tišine. A nismo m i sami. Sam je brod, negde na nezabeleženom putu okeana. Sam je krš, mrtvi i besmrtni kamen,

  • Issue Year: 03/1921
  • Issue No: 03
  • Page Range: 87-89
  • Page Count: 3
  • Language: Croatian