Is

Je "teória všetkého" principiálne možná?
Is "The Theory of Everything" Possible?

Author(s): Ján Dubnička
Subject(s): Epistemology, Philosophy of Science
Published by: Filozofický ústav SAV

Summary/Abstract: Tendencie budovať vedecké teórie, ktoré by úplne a vyčerpávajúco dokázali opísať určité materiálne objekty alebo určitú štruktúrnu úroveň objektívnej reality sa v dejinách vedy objavujú pravidelne.

  • Issue Year: 2/1995
  • Issue No: 2
  • Page Range: 173-179
  • Page Count: 7
  • Language: Slovak