Islam From Present to Present philosophy Cover Image

Doğuşundan Günümüze İslam Felsefesi
Islam From Present to Present philosophy

Author(s): Fatma Sinem Avcılar
Subject(s): Philosophy, Islam studies, Middle-East Philosophy
Published by: Anadolu İlahiyat Akademisi
Keywords: İslam; Felsefe;

Summary/Abstract: Bilindiği gibi İslam felsefesinden kasıt, her zaman niteliği İslami olan bir felsefe değildir. “Doğuşundan Günümüze İslam Felsefesi”, birebir çevirisiyle “İslam Felsefesi Nedir?” başlıklı bu kitapta da, din olarak İslam’a değil, İslam dünyası, coğrafyası ve uygarlığına işaret edilmiştir. Kitapta, başlangıçtan XXI. yüzyıla kadar olan İslam filozoflarının önde gelenleri, Batılı filozoflarla ilişkili biçimde ele alınmaktadır. Varlık ve bilgi felsefesi kapsamında makro sorularının yanı sıra, içinde bulunduğumuz yüzyılın ahlaki ikilemlerine de (kürtaj, klonlama, eşcinsellik, kadın hakları) cevaplar, İslam felsefesinin içinden aranmaktadır. Muhafazakâr Müslümanlarla liberal Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıklar, ahlaki değerler bağlamında ele alınmıştır. Kitabın hedef kitlesi öğrencilerdir.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 37
  • Page Range: 195-199
  • Page Count: 5
  • Language: Turkish