Ibn Sînânya's History of Aristotle Cover Image

Aristoteles’ten İbn Sînâ’ya İmkân’ın Tarihi
Ibn Sînânya's History of Aristotle

Author(s): M. Alperen Saz
Subject(s): Philosophy, Ancient Philosphy, Middle-East Philosophy
Published by: Anadolu İlahiyat Akademisi
Keywords: Felsefe; Aristo;

Summary/Abstract: Bu yazıda, Grek felsefi üretiminden İslam düşüncesine intikal eden imkân kavramının tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkışı, gelişimi, farklı disiplinlere evrilerek kazandığı yeni anlamlar ve nihayetinde İbn Sînâ metafiziğinde kazandığı özgün anlamı ortaya koyan “Aristoteles’ten İbn Sînâ’ya İmkân’ın Tarihi” adlı kitabın tanıtım ve tenkidi amaçlan¬maktadır. Kitabın literatürdeki çalışmalardan farklı yönü; imkân kavramı üzerine düşünce tarihindeki hemen hemen tüm üretimi, sistematik, kronolojik bir şekilde ve bağlantıları açığa çıkarmak suretiyle işlemesidir. Yazar, Grek felsefesinden ayrı bir kültür olan İslam düşüncesine, imkân kavramının göçünü, göç yolunda bu kavramın konumunu ve kullanım farklılıklarını ortaya koymaktadır.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 37
  • Page Range: 187-191
  • Page Count: 5
  • Language: Turkish