Julian Stryjkowski – the “Chwila” (“Moment”) Translator and Reviewer Cover Image

„Chwilowy” tłumacz i recenzent – Julian Stryjkowski
Julian Stryjkowski – the “Chwila” (“Moment”) Translator and Reviewer

Author(s): Ireneusz Piekarski
Subject(s): Literary Texts
Published by: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Keywords: Julian Stryjkowski; Pesach Stark; "Chwila [Moment]"; Awigdor Hameiri; Saul Czernichowski;
  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 2
  • Page Range: 181-196
  • Page Count: 16
  • Language: Polish