JOVAN DUČIĆ Cover Image

ЈОВАН ДУЧИЋ
JOVAN DUČIĆ

Author(s): Nikola Mirković
Subject(s): Serbian Literature, Theory of Literature
Published by: Vlada Brčko distrikta BiH
Keywords: Jovan Dučić; Serbian literature; Poetry;

Summary/Abstract: Улазак јужнијих делова народне заједнице у активно културно стварање карактеризује, између осталог, крај XIX века код Србохрвата и даје модерни и националистичкој плими XX века њихово обележје. Романтизам су држали углавном Војвођани и Загорци; реализам Шумадинци, Славонци, Личани и Приморци из Истре и са Кварнера. Остале, јужније покрајине учествовале су у томе стварању, силом прилика, само посредно: дале су анонимне или полуанонимне основе, – срж народне песме; од индивидуалних снага дале су XIX веку, истина, највећу, Његоша, али баш та појава показује колико изузетност индивидуалних ликова у то доба, толико и велике, још скривене могућности југа.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 119-136
  • Page Count: 18
  • Language: Serbian