ANDRIĆ'S WORLD OF CHILDHOOD AND YOUTHFULNESS Cover Image

АНДРИЋЕВ СВИЈЕТ ДЈЕТИЊСТВА И МЛАДАЛАШТВА
ANDRIĆ'S WORLD OF CHILDHOOD AND YOUTHFULNESS

Author(s): Zorica Turjačanin
Subject(s): Bosnian Literature, Theory of Literature
Published by: Vlada Brčko distrikta BiH
Keywords: Ivo Andrić; Children and youth; Bosnian literature;

Summary/Abstract: Заокупљен вјечним питањима егзистенције, удесношћу човјека суоченог са неминовним законитостима осипања и обнављања, живота и смрти, свјетлости и помрачења, људског и бестијалног, Андрић је својим опусом исцртао цјелокупност савременог човјека. Иако је, на изглед, простор његовог приповједачког интересовања одређен коор-динатама једне конкретне географске средине и датумима некад великих збивања и крупних потеза, а некад стишаних људских догоријевања, он је досегао до оних дубина живота и искуства у којима се докидају случајна обиљежја, ефемерне одреднице које заклањају право лице ствари, пријече јасност погледа и прецизност закључка. Продорним духовним очима он се кроз варљиве мембране обичаја, навика, издвојених судбина, кроз наслаге времена, памћења и заборављања примакао рјешењу универзалне загонетке бића и егзистенције.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 2
  • Page Range: 23-24
  • Page Count: 2
  • Language: Serbian