ANDRIĆ'S UNPUBLISHED NOVEL Cover Image

АНДРИЋЕВ НЕОБЈАВЉЕНИ РОМАН
ANDRIĆ'S UNPUBLISHED NOVEL

Author(s): Žaneta Đukić Perišić
Subject(s): Bosnian Literature, Theory of Literature
Published by: Vlada Brčko distrikta BiH
Keywords: Ivo Andrić;

Summary/Abstract: Међу Андрићевим приповеткама постоји „венац” од пет прича које чине извесну тематску целину. Осим што су повезане континуитетом радње, везује их и један исти јунак – Тома Галус (понекад је он једноставно „младић”) – кога писац прати за време хапшења и тамновања у аустроугарском затвору. Међутим, те приповетке добиле су посебан значај онда када су у његовој рукописној заоставштини пронађена два необјављена поглавља прозе са насловом На сунчаној страни. Реч је о текстовима које је сам писац педантно сачувао у фасцикли на чијим је корицама написао: „На сунчаној страни (Gallus); две главе завршене, остало у забелешкама.” Та два поглавља која се тичу судбине Томе Галуса бацила су сасвим нову светлост на познате приповетке „Занос и страдање Томе Галуса”, „На сунчаној страни”, „Сунце”, „У ћелији број 115” и „Искушење у ћелији број 38”, „Постружниково царство” и „Проклета историја”, друго и четврто поглавље пројекта На сунчаној страни, сасвим очигледно, уз споменути „тамнички” прозни циклус, указали су се као фрагменти једне замашније прозне целине. Томе свакако треба додати и први део прозног триптиха „Јелена, жена које нема”, који је, при првом објављивању, носио поднаслов „Галусов запис”. Ето књижевног изазова. Дело нашег највише проучаваног писца сачувало је неке тајне „преграде” вредне напора да се изнова, али у друкчијем кључу, прочита позната, објављена проза и покуша да се разуме оно што је сачувано у заоставштини. На „дуплом дну” Андрићевог дела крио се један „изгубљени роман”.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 2
  • Page Range: 13-16
  • Page Count: 4
  • Language: Serbian