Reviews Cover Image

Reviews
Reviews

Author(s): Maciej Górny, Agnieszka Zabłocka-Kos, Marcin Jarząbek, Anna Novikova, Magdalena Saryusz-Wolska, Bartosz Kaliski, Sabine Stach
Subject(s): History, Book-Review
Published by: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 114
  • Page Range: 307-358
  • Page Count: 52
  • Language: English