How to Deal with the Referential System of a Different Cultural Tradition? Cover Image

Ako nakladať s referenčným systémom úplne odlišnej kultúrnej tradície?
How to Deal with the Referential System of a Different Cultural Tradition?

Author(s): Marína Čarnogurská
Subject(s): Logic, Analytic Philosophy, Philosophy of Language, Culture and social structure
Published by: Filozofický ústav SAV

Summary/Abstract: Až teraz vlastne chápem, prečo som na medzinárodnej transdisciplinárnej konferencii s názvom Diskurz - Intelektuáli - Sociálna komunikácia, zorganizovanej Kabinetom výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV v roku 1996 v Bratislave, upútala pozornosť prof. Flewa, rovnako ako naopak on, spomedzi všetkých ostatných zahraničných .účastníkov, najväčšmi upútal moju pozornosť i môj filozofický záujem oňho.

  • Issue Year: 6/1999
  • Issue No: 3
  • Page Range: 292-302
  • Page Count: 11
  • Language: Slovak